Προβλέψεις αξίας ακινήτων 2014

Housing MarketΑπό τα οικονομικά στοιχεία που επιλέγουμε και εφαρμόζουμε ως εργαλεία του αλγορίθμου της appraisify, παραθέτουμε την πρόβλεψη της πορείας των ακινήτων για το έτος 2014. Η πρόβλεψη βασίζεται πλέον των υπολοίπων, στην κατακόρυφη αύξηση της πραγματικής ανεργίας, στην δραματική μείωση του εισοδήματος, του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, ποσοστά ιδιωτικών καταθέσεων, φόρων στα ακίνητα, καθώς επίσης και στην σύγκλιση του εισοδήματος πολλών νοικοκυριών στα όρια της φτώχειας.

Η πρόβλεψή μας, στηριζόμενη στα προαναφερθέντα, καταλήγει σε υποχώρηση των τιμών των οικοπέδων, 9-12% από την σημερινή πραγματική αξία τους που εξάγει ο αλγόριθμός μας και μεσοσταθμικά υποχώρηση των τιμών των διαμερισμάτων 5-7%.

Δυστυχώς, λόγω ανάγκης των νοικοκυριών για ρευστότητα, θα παρατηρηθούν πωλήσεις σε τιμές άμεσης ρευστοποίησης, που ποσοστιαία θα βρίσκονται έως και -30% επί της πραγματικής αξίας του διαθέσιμου ακινήτου καθώς στην καμπύλη προσφοράς ζήτησης, παρατηρώντας πληθώρα διαθέσιμων ακινήτων προς πώληση, με περιορισμένη ωστόσο ζήτηση. Η σημερινή ζήτηση θα μειωθεί τουλάχιστον κατά 30%, λόγω του θολού τοπίου της φορολόγησης ακινήτων σε συνδυασμό με την αποστράγγιση των καταθέσεων ως αποτέλεσμα των φόρων στα προϊόντα.

Επίσης, προβλέπεται μετακίνηση του αγοραστικού ενδιαφέροντος στα ακίνητα με ενεργειακή ταυτότητα Α++ που τεχνολογικά υπερτερούν από τα υπάρχοντα προς διάθεση ακίνητα παλαιάς τεχνολογίας, αποτελώντας πόλο έλξης του αγοραστικού ενδιαφέροντος. Η συνέπεια αυτής της τάσης θα είναι η δραματική μείωση τιμών των ακινήτων ξεπερασμένης τεχνολογίας, ώστε να καταστούν λόγω διαρθρωμένης τιμής, ανταγωνιστικά.

Ελπίζουμε να αστοχήσουμε στις προβλέψεις μας.

Με εκτίμηση

appraisify team

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Top